Borgerlisten

din lokale liste

Borgerlisten – Den Tværpolitiske liste

i Brønderslev Kommune

 

 

Følg os på Facebook

Byrådsperiode 2021-2025

Den 16. november 2021 blev der stemt til byrådet i Brønderslev Kommune. Kommunen selv er kommunens største arbejdsplads: Skoler, daginstitutioner, dagplejerne, hjemmeplejen, plejehjem, de 2 rådhuse, Vej og park, bibliotekerne, skoletandplejen, og så videre, og så videre. Ialt er omkring 3500 personer ansat i kommunen.  Kommunen er således aktiv på en lang række områder, med stor betydning for den enkelte borgers hverdag.

Kommunen bruger omkring 2,5 milliarder kroner årligt. Så indtægter og udgifter skal balancere.  Bag hver eneste forbrugt krone ligger der en beslutning, som byrådet har haft indflydelse på.

Borgerlisten er dit lokale uafhængige parti, som brænder for at gøre Brønderslev Kommune til et bedre sted. Borgerlisten medvirker til at forbedre kommunens økonomi med en aktiv politik der skal øge indtægterne, gennem øget bosætning, bedre erhvervsklima og flere turister.

Klima og miljø
foreningsliv
Børn og unge
Ældreområdet
Stier og turisme
Erhverv og bosætning

Politiske mål

 • Virksomheden “Brønderslev Kommune” skal reducere CO2 udledningen.
 • Tilskud til foreningslivet skal øges
 • Bedre forhold for alle børn og unge i kommunalt regi
 • Akuttilbud til syge ældre, der er for raske til sygehus, og for syge til eget hjem.
 • Rekreativt stisystem rundt om alle byer og mellem alle byer
 • Brønderslev Kommune skal være attraktiv for bosætning og erhverv 

En af vore mærkesager

Vi har en naturskøn kommune, og størstedelen af Jyske Ås ligger i kommunen og rummer blandt andet Vendsyssels højeste punkt. Fra Store Vildmose i vest til Krebsehavet ved Gerå og Aså i øst er der en perlerække af skønne lokalsamfund, og mange virkelig fine lokaliteter. Men det kniber med adgangsforholdene. Vi skal have genskabt den offentlige adgang – også til en stille vandretur i landskabet. Langs vandløb, i læbælter. Til gavn for bosætning og turisme. Til gavn for sundhed og klima. Turister omsætter i vores 4 nabokommuner årligt for 12 milliarder kroner med et betydeligt kommunalt provenu. Men vi får ingen penge fra turister – for de kører bare igennem Brønderslev Kommune. 

Lad os gøre en forskel

Støt op om Borgerlisten

Vi synes, at hverdagen er vigtig, og at næste års budget skal hænge sammen. Man siger, at intet nyt er godt nyt – men vi synes nu alligevel, at der skal nye boller på suppen. Borgerlisten vil investere i fremtiden og spare på nonsens bureaukrati. Vi tør gå foran og sætter det lange lys på. Borgerlisten arbejder for at Brønderslev Kommune med kløgt og mod skal investere, så det fremmer bosætning, erhverv og turisme.

1 byrådsmedlem fra Borgerlisten

“Jeg er formand og spidskandidat for Borgerlisten. Jeg sidder i Økonomiudvalget og er formand for Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget. Jeg gør, hvad jeg kan for at skaffe maximal indflydelse.”

Steen Søgaard, formand

Dette vil vi kæmpe for

6 punkter – der er særlige vigtige for os!

(klik på + for at folde ud) 

 

Ældreområdet
 • Kommunen skal indtænke et øget tværfagligt samarbejde
 • Kompetencer og uddannelse skal løftes på ældreområdet
 • Bedre overgang fra sygehus til den kommunale pleje
Skoler og Børnepasning
 • Klassekvotienten skal sættes ned til 24 elever i alle årgange
 • Mindst ét toilet for hver 15 elever
 • Flere vuggestuepladser
KLIMA, MILJØ OG GENBRUG
 • Borgernes genbrug skal sælges gennem de lokale velgørende organisationer
 • Kommunalt nybyggeri skal indeholde 10% genbrug fra 2023, stigende med 5 % pr år
 • Kommunes arealer skal behandles så skånsomt som muligt
  Foreninger, friluftsliv og turisme
  • Den kommunale støtte til foreningslivet skal øges
  • Flere ressourcer for at sikre bedre adgang til naturen og det åbne land
  • Fritids- og kulturudvalget skal have ansvaret for at udvikle turismen i kommunen
  Bosætning og erhverv
  • Vi har et mål om en befolkningstilvækst på 2% årligt
  • Udvikling af byer og lokalsamfund i samarbejde med lokale kræfter
  • Vi vil være den bedste erhvervs-kommune i Nordjylland
  Mindre bureaukrati
  • Vi skal investere for at gøre Brønderslev Kommune til en attraktiv arbejdsplads
  • Vi skal give kommunens medarbejdere frihed til at løse kerneopgaver
  • Opgavernes så tæt på borgerne som muligt – økonomien skal følge med

  Bliv medlem af Borgerlisten - det koster 100 kr/år

  14 + 7 =